ISO 27001 Süreç Yönetimi ve Danışmanlığı, risk yönetimi ile belirlenen güvenlik kontrollerine odaklanan bir yönetim sistemidir. Ayrıca, bu kontrollerin sürekli iyileşmesine dayanır. Sistem, kurum verilerinin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği gibi konularla ilgilenir. Bunun dışında risk yönetimi ve risk işleme planları çerçevesinde görev ve sorumlulukların iş devamlılığı süreçlerine göre uygulanmasını hedefler.

ISO 27001 Süreç Yönetimi ve Danışmanlığı
ISO 27001 Süreç Yönetimi ve Danışmanlığı; acil durum olay yönetimi, bilgi güvenliği operasyonel prosedürleri ve bunların kayıtlarının tutulması gibi uygulamalarla da ilgilenir. Tüm bu faaliyetler için bilgi güvenliği politikası ve prosedürleri oluşturulur. Ardından kurum personeli bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirilir.

ISO 27001 Belgesi’nin firmalara avantajları

Yönetim sistemini ISO 27001 Belgesi standartlarına göre yürütebilen firmalar bazı avantajlar elde edebilir. Bu avantajlardan en önemlileri şunlardır;
•    Kurum ve kuruluş içinde mevcut riskler daha iyi yönetilebilir,
•    Firmanın ilgili personeli, şirket içi ve dışından gelen herhangi bir ihlal olayında nasıl müdahale edilmesi gerektiği hakkında bilinçlenir,
•    Muhtemel bir felaket durumunda alınacak aksiyonlar hakkında bilgi sahibi olunur.

ISO 27001 Süreç Yönetimi ve Danışmanlığı kapsamı

Bir kuruluşta bir sürecin çıktısı bir sonraki sürecin girdisini oluşturmaktadır. Kullanılan süreçlerin ve süreçler arası etkileşimlerin sistematik bir şekilde tanımlanması ve yönetilmesi, süreç yönetiminin ana başlıklarıdır.

Triasis, ISO 27001 Süreç Yönetimi Danışmanlık hizmetleri ile mevcut kaynakları kullanarak faaliyet veya faaliyetler dizilerini bir süreç içinde yönetiyor. Kuruluşların etkin olarak faaliyette bulunabilmeleri için birbirleri ile etkileşimde olan süreçleri tanımlayarak, en ideal süreçlerle yönetiyor. Standartlaştırmanın temel şartlarından biri olan süreç yönetimi konusunda doğru tanımlanmış ve doğru uygulanan bir yönetim sistemi uygulanıyor.

ISO 27001 danışmanlık hizmetleri çerçevesinde firma, ISO 27001 belgelendirme denetimine hazırlanıyor. Bu hizmet kapsamında gerekli dokümantasyonun belirlenmesi sonrası firmanın belgeyi almasına kadar bir dizi uygulamalar hayata geçiriliyor.

ISO 27001 Standardı
ISO 27001 standardı, kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gerekli olan süreçleri tanımlamaktadır. Bu çerçevede kurumdaki tüm bilgi varlıklarının değerlendirilmesi; bu varlıkların zafiyetlerinin ve muhtemel tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılması gerekir.