KVKK Kurul Kararları

Detayı Gör

Teknik Tedbirler

Detayı Gör

İdari Tedbirler

Detayı Gör

Kişisel Verilerin Korunması

 

Kişisel verilerin korunması ülkemizde ve tüm dünyada, önemi günden güne artan bir konuyu teşkil etmektedir. Bu bağlamda kişiler ve kurumlar daha da bilinçlenmiş, yasal mevzuat oluşturulması zorunluluğu gündeme gelmiştir.

 Hukuk sistemimizde 2016 yılında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  ile düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenlemeyle kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü oldukları usul ve esaslar belirlenmiştir.

6698 Sayılı yasa hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır. Yasanın getirmiş olduğu disipline uymama, veri işleyenler bakımından idari para cezası ve hapis cezası yaptırımına sebebiyet verebilecektir.

KVKK’nın kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak veri işleyenlere hem idari hem de teknik tedbirleri alma zorunluluğu yüklediği görülmektedir.